Integratieve Counseling

De integratieve benadering 

Bij praktijk InZicht wordt op een integratieve manier gewerkt. Dit betekent dat kennis vanuit verschillende psychologische achtergronden gecombineerd wordt in de begeleiding. Op deze manier wordt de begeleiding zo passend mogelijk afgestemd op uw hulpvraag. Binnen de begeleiding staat u als persoon centraal, met uw eigen hulpvraag, uw eigen gedrag, uw eigen gevoelens en uw eigen gedachten.

Integratieve counseling 

Integratieve counseling is een kortdurende, oplossingsgerichte manier van begeleiden. 

Wanneer u een moeilijkheid ervaart in uw denken en/of uw gedrag kunt u hier middels integratieve counseling anders mee leren omgaan. U leert om te gaan met uzelf, anderen en situaties waar u in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt, op een manier die bij u past.

Door middel van zelfonderzoek, leert u uw gebruiksaanwijzing kennen, ontwikkelen en toepassen in uw dagelijks leven. U leert stap voor stap, op een praktische wijze omgaan met uw moeilijkheid. Aan het eind van de begeleiding kent u uw gebruiksaanwijzing en kunt u hier op een later moment naar teruggrijpen wanneer u een moeilijkheid ervaart. 

Voor wie 

U zou baat kunnen hebben bij integratieve counseling wanneer u vastloopt in uw denken en/of gedrag. Hieronder vindt u wat voorbeelden van moeilijkheden die u kunt ervaren en waarvoor u begeleiding zou kunnen krijgen. 

U… 

… bent bang om fouten te maken 
… wilt alles perfect doen. 
… vindt het moeilijk om contact te maken met mensen die u niet kent. 
… heeft een voortdurend idee dat u te veel te doen heeft in te weinig tijd. 
… wordt snel boos en u vindt dit vervelend. 
… bent bang om te spreken voor een grote groep. 
… vindt het moeilijk om ‘nee’ te zeggen. 
… vindt het moeilijk om uw mening kenbaar te maken. 
… heeft moeite met het nemen van de leiding. 
… heeft recentelijk iemand verloren die u dierbaar is en vindt het moeilijk om hiermee om te gaan. 
… durft geen nieuwe dingen te doen. 
… heeft moeite met het maken van keuzes. 
… wilt teveel controle en regie hebben over bepaalde situaties. 

De hierboven genoemde aanleidingen voor het zoeken van begeleiding zijn slechts voorbeelden. Iedere hulpvraag is uniek. Neemt u gerust contact op om te kijken of integratieve counseling een passende begeleidingswijze is voor uw hulpvraag.

Werkwijze 

De begeleiding begint met een intakegesprek, waarin u uw moeilijkheid onderzoekt en in kaart brengt. Aan het eind van de intake is het voor u duidelijk wat uw moeilijkheid is en waar u naartoe wilt werken. Vervolgens wordt (in het kader van Mieke’s specialisatie tot integratief counselor) overlegd met de opleiding of begeleiding door middel van integratieve counseling passend voor u is. 

Wanneer deze vorm van begeleiding passend is voor uw hulpvraag, wordt met u besproken hoe de begeleiding eruit gaat zien. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt de begeleiding vervolgd. De begeleiding duurt tenminste 10 sessies van 1 uur. U kunt terecht zonder verwijzing en er is geen wachtlijst. De begeleiding vindt plaats onder supervisie van Academie Vesta te Overasselt. 

Is een andere begeleidingswijze passender voor uw hulpvraag, dan denkt Praktijk InZicht met u mee. 

Heeft u het idee dat integratieve counseling mogelijk wat voor u zou kunnen zijn of heeft u nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met de praktijk voor meer informatie.