Integratieve Psychotherapie

De integratieve benadering

Bij praktijk InZicht wordt op een integratieve manier gewerkt. Dit betekent dat kennis vanuit verschillende psychologische stromingen gecombineerd wordt in de begeleiding. Op deze manier wordt de begeleiding zo passend mogelijk afgestemd op uw hulpvraag. Binnen de begeleiding staat u als persoon centraal, met uw eigen hulpvraag, uw eigen gedrag, uw eigen gevoelens, uw eigen gedachten met uw eigen manier van in het leven staan.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een manier van begeleiden waarin u onderzoekt waar de last die u ervaart vandaan komt. Binnen de begeleiding kunt u ervaringen uit het verleden voor uzelf gaan plaatsen, waarna u uw leven op een door u gewenste manier kunt gaan vormen.

Voor wie

U zou baat kunnen hebben bij integratieve psychotherapie wanneer een ervaring of omstandigheden uit uw verleden hebben gemaakt dat u zich op een bepaalde wijze bent gaan aanpassen aan de wereld om u heen. Deze aanpassingen kunnen zijn in uw gedachtestructuren, in uw gevoelsleven, in uw gedrag en/of in uw overtuigingen. In het verleden waren deze aanpassingen noodzakelijk en hebben zij u geholpen. Op een later moment kunt u hier last van ervaren en kan begeleiding zinvol zijn.

Afbeelding bij pagina integratieve psychotherapie. Bosweg met zonnestralen door de bladeren.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van moeilijkheden die u kunt ervaren en waarvoor u begeleiding zou kunnen krijgen.

U…

… heeft een voortdurend idee ‘niet goed genoeg’ te zijn.
… heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt die u niet loslaat.
… voelt zich voor langere tijd somber en neerslachtig.
… voelt zich angstig in verschillende situaties en op verschillende momenten.
… heeft een sterke behoefte aan controle.

De hierboven genoemde aanleidingen voor het zoeken van begeleiding zijn slechts voorbeelden. Iedere hulpvraag is uniek. Neemt u gerust contact op om te kijken of integratieve therapie een passende begeleidingswijze is voor uw hulpvraag.

Werkwijze

De begeleiding begint met een intakegesprek, waarin u uw moeilijkheid onderzoekt en in kaart brengt. Aan het eind van de intake is het voor u duidelijk wat uw moeilijkheid is en waar u naartoe wilt werken. Vervolgens wordt (in het kader van Mieke’s specialisatie tot integratief therapeut) overlegd met de opleiding of begeleiding door middel van integratieve psychotherapie passend voor u is.

Wanneer deze vorm van begeleiding passend is voor uw hulpvraag, wordt met u besproken hoe de begeleiding eruit gaat zien. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt de begeleiding vervolgd. De begeleiding duurt tenminste 10 sessies van 1 uur. U kunt terecht zonder verwijzing en er is geen wachtlijst. De begeleiding vindt plaats onder supervisie van Academie Vesta te Overasselt.

Is een andere begeleidingswijze passender voor uw hulpvraag, dan denkt Praktijk InZicht met u mee. Heeft u het idee dat integratieve psychotherapie mogelijk helpend voor u zou kunnen zijn of heeft u nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met de praktijk voor meer informatie.