Over Mieke

Mieke is integratief therapeut in opleiding aan Academie Vesta te Overasselt. 

Na haar bachelor Psychologie is ze afgestudeerd als gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Mieke heeft onder andere onderzoek gedaan naar angstoverdracht van ouders op hun kinderen en naar schermgebruik binnen gezinnen. Bovendien heeft ze een eerste opzet gemaakt voor het ontwikkelen van een vragenlijst voor het meten van ‘Zelfregie’ in de Geestelijke Gezondheidszorg en was ze betrokken bij het eerste onderzoek naar een gezamenlijk consult van een huisarts en een klinisch psycholoog/psychotherapeut. Wat haar met name aansprak was het praktische gedeelte van het onderzoek en de toepassing ervan in de praktijk. 

Mieke staat achter de visie dat het onderzoeken van de oorzaak van een moeilijkheid tot een duurzame manier van omgaan met deze moeilijkheid kan leiden. Doordat iemand de oorzaak en de oplossing van de moeilijkheid in zichzelf onderzoekt vindt hij in zichzelf een passende manier in het omgaan met zichzelf en zijn moeilijkheid. Door het beter leren kennen van zichzelf zal hij hetgeen hij leert kunnen integreren en generaliseren naar andere situaties. Om deze visie gestalte te kunnen geven in de praktijk heeft Mieke besloten om de opleiding Integratieve Counseling en Psychotherapie is gaan volgen bij Academie Vesta. 

Naast het volgen van de opleiding Integratieve Counseling en Psychotherapie bij Academie Vesta begeleidt Mieke studenten in het schrijven van hun scriptie voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Daarnaast werkt ze als sportdocent op het Radboud Sportcentrum.